Daido Moriyama: Stray Dog of Tokyo (2001) de Kenjiro Fujii